Op deze website wordt u het overzicht - meer dan - ‘100 jaar Orthopedagogiek’ gepresenteerd.

Deze website is eigendom van het Hermen J, Jacobsfonds
Het Hermen J. Jacobsfonds ondersteunt onder andere projecten op het terrein van het speciaal onderwijs. Hermen J. Jacobs was 30 jaar eindredacteur van het toonaangevende tijdschrift voor het buitengewoon onderwijs en publiceerde tientallen artikelen. Deze en vele andere artikelen kunnen via deze site geraadpleegd worden. Indien u toegang wilt hebben tot de artikelen, kunt u een verzoek sturen aan het secretariaat van het Hermen J. Jacobsfonds via secretariaathjjacobsfonds@gmail.com.

U treft hiernaast als eerste het onderdeel
'<< 1909' aan. U komt via deze 'knop' bij
de gebeurtenissen voorafgaand aan 1909, het oprichtingsjaar van - de voorlopers van - het Tijdschrift voor Orthopedagogiek.
Daar kunt u via de 'knop' '>>1909' naar de huidige pagina terugkeren.
Hiernaast wordt het overzicht van 1909 tot en met het huidige jaar weergegeven.

Binnen dit jaaroverzicht wordt een 5-tal categorieën weergegeven, te weten:
 

 •  
  Wetten en regelingen
 •  
  Gebeurtenissen
 •  
  Ontwikkelingen in het veld
 •  
  Artikelen
 •  
  Ontstaansgeschiedenis

  Zie voor verdere informatie:
  Colofon - Disclaimer - Over (rechts - onder)

Over

De site 100jaarorthopedagogiek.nl tracht – als een tijdlijn - een overzicht te geven van 100 jaar orthopedagogiek en de voorgeschiedenis hiervan. Als startdatum wordt 1909 gehanteerd: Het oprichtingsjaar van het ‘Tijdschrift voor Orthopedagogiek’.
In het overzicht wordt een 5-tal categorieën gehanteerd, te weten:

 •  
  Wetten en regelingen
 •  
  Gebeurtenissen
 •  
  Ontwikkelingen in het veld van de orthopedagogiek
 •  
  Artikelen
 •  
  Ontstaansgeschiedenis

 De categorieën in het overzicht worden weergegeven met een indicatie, die in kleur van elkaar onderscheiden is, alsmede door een specifiek gekleurd tekstveld.
Wetten en regelingen’ betreft niet alleen onderwijsgerelateerde informatie maar ook mogelijk beïnvloedende andersoortige wetgeving en regelingen. Bij ‘Gebeurtenissen’ wordt een gebeurtenis of een aantal gebeurtenissen vermeld die een illustratie beogen te zijn van de tijd waarin we ons op dat moment bevinden. ‘Ontwikkelingen in het veld van de orthopedagogiek’ is een waaier aan gebeurtenissen die zich in een bepaald jaar afspeelden: oprichting, geboorte, publicaties, enzovoort.
Artikelen’, is een categorie waarin melding wordt gemaakt van specifieke publicaties. Deze vermeldingen zijn doorgelinkt aan de vermelde publicatie in PDF-vorm. Deze artikelen zijn veelal 'beschermd' en slechts voor abonnees toegankelijk: men dient in te loggen. Niet-abonnees kunnen zich ook voor deze dienstverlening aanmelden door overmaken van € 10. In de site en hieronder wordt de handelswijze aangegeven.
Bij ‘Ontstaansgeschiedenis’ ten slotte dienen gegevens opgenomen te worden t.a.v. specifieke scholen, instellingen en instituten.
Waar mogelijk en toegestaan zijn tevens in de verschillende rubrieken illustraties – geluiden, foto’s, films, voorbeelden, verwijzingen - opgenomen.

In de 'menubalk' treft u 'AUTEURS' aan. Hieronder worden alfabetisch de opgenomen auteurs getoond. Daar waar sprake is van meerdere auteurs van een publicatie wordt slechts de eerste auteursnaam in dit register opgenomen. Via dit register kunt u nagaan of een bepaalde publicatie van een auteur beschikbaar is. Vervolgens kunt u via de menu-optie '100 JAAR' naar het betreffende jaar gaan waar de publicatie wordt aangegeven onder 'Artikelen'.
Om de artikelen te kunnen lezen dient u toegang te hebben tot deze site. U kunt hierover informeren via de keuzemogelijkheid 'CONTACT' in bovenstaand menu, waarna u eventueel een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt per e-mail. De voorwaarden waaronder dit gebeurt worden in nader overleg bekend gemaakt.
Om in te loggen maakt u gebruik van de keuzemogelijkheid 'LOGIN'.

Meld ons onvolkomenheden, zend aanvullingen, doe suggesties
100 jaar orthopedagogiek is een site in ontwikkeling en dat zal zo blijven. Wij hopen op veel suggesties, aanvullingen en informatie van de gebruikerskant. We maken  graag gebruik van uw expertise. U kunt hiervoor gebruikmaken van de formuliermogelijkheid onder ‘INFORMATIE’ – in de menubalk -.